mandag 18. november 2013

Påskens tidebønner

Påskens Tidebønner

I uken etter påske erstattes Kompletoriet, Midnattstimen,
Prim, Ters, Sekst og Non med Påskens Tidebønner.

Kristus er oppstanden fra de døde, med døden nedtrampet Han døden, og til dem i gravene gav Han liv. (Tre ganger) 

Vi har sett Kristi oppstandelse, la oss tilbe den hellige Herren Jesus, (Bøyning) som alene er uten synd. Ditt kors ærer vi, Kristus, (Bøyning) og Din hellige oppstandelse besynger og forherliger vi, for Du er vår Gud, og foruten Deg kjenner vi ingen. Ditt navn påkaller vi. Kom alle troende, la oss bøye oss for Kristi hellige oppstandelse: (Bøyning) Se, ved korset har det kommet glede til hele verden, for Han utholdt korsfestelsen, og med døden tilintetgjorde Han døden. (Tre ganger) 

Tidlig morgen tok Mariam noen venner med til graven, men fant steinen veltet bort fra åpningen, og de hørte en engel si: Hvorfor søker dere etter Han som lever i det evige lys, blant de døde, som om Han var kun et menneske? Se, her er liksvøpet. Il av sted og forkynn for verden at Herren har stått opp og overvunnet døden, for Han er Guds Sønn og frelser hele menneskeslekten. 

Steg Du enn i graven ned, Udødelige, berøvet Du dog dødsriket makten og stod opp i seier, Kristus, vår Gud; kvinnene med myrra Du hilste: Gled dere. Og apostlene Du skjenket fred, Du som gir de falne oppreisning. 

Kjødelig var Du i graven og sjelelig som Gud i dødsriket, ja i paradis med røveren Du var, o Kristus, men Du tronet sammen med Faderen og Ånden, for Du som er ubeskrivelig, oppfyller alt. 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 

Fordi den rommet livet selv, var den skjønnere enn paradis, ja i sannhet fremstod graven Din mere strålende enn noe kongeslott, o Kristus, for den er kilden til vår oppstandelse. 

Nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen. 

Fryd deg, den Høyeste Guds hellige bolig. For ved deg, Gudføderske, har vi fått del i gleden og roper: Velsignet er du blant kvinner, ubeflekkede Herskerinne. 

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Førti ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen 

Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske deg høylover vi. (Bøyning) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, forbarm Deg over oss. Amen. 

Til Kompletoriet 
En Bønn av Hl. Basilios den Store 
Velsignet er Du, o allmektige Hersker, som har opplyst dagen med sollys og natten med flammende ild, og har verdiget oss å gjennomvandre denne dagen og nærme oss nattens begynnelse. Hør Du vår bønn, og hele Ditt folks trygling. Tilgi oss alle våre synder, frivillige og ufrivillige, ta imot vår aftenbønn, og send ned over Din arvedel Din mangfoldige miskunn og barmhjertighet. Vern oss med Dine hellige engler, bevæpne Du oss med rettferdighetens kledning, omring oss med Din sannhet, beskytt oss ved Din makt, og fri oss fra hver vanskelig omstendighet og alle fiendens onde planer. Og gi oss at denne kveld, med den kommende natt, og alle våre livs dager må være fullkommene, hellige, fredfulle og syndfrie, uten anstøt og tom innbilning, på forbønner av den allhellige Gudfødersken og alle de hellige som fra evighet av har vært Deg til behag. Amen. 

Kristus er oppstanden fra de døde, med døden nedtrampet Han døden, og til dem i gravene gav Han liv. (Tre ganger) 

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen.

Herre, forbarm Deg (Kyrie, eleison). (Tre ganger) 

Ved våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, oppstanden fra de døde, forbarm Deg over oss. Amen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start