tirsdag 10. desember 2013

Kirkens fasteregler: Adventsfasten

av Miklagard

Fra den 15. november forbereder Kirken oss til å feire Jesu Kristi fødsel ved 40 dagers faste. Adventsfasten er mindre streng enn Den store faste før Påske, og det finnes flere lokaltradisjoner når det gjelder fasteregler:

Hagioritisk (Athosfjellets) tradisjon
Fra 15. november til 12. desember er olje og vin tillatt på hverdager, og fisk kan spises på lørdager og søndager (men ikke kjøtt, egg eller melkeprodukter). Onsdag og Fredag er streng faste som vanlig.

Fra 12. desember (Hl. Spyridon) følger vi en streng faste t.o.m. Juleaften, men olje og vin kan spises på lørdager og søndager.

Kypriotisk tradisjon
Fra 15. til 20. november er olje og vin tillatt, men ikke kjøtt, fisk, egg eller melkeprodukter. Fra den 21. november (Jomfru Marias Innføring i Tempelet) til 12. desember kan fisk, olje og vin spises hver dag, men ikke kjøtt, egg eller melkeprodukter. Onsdag og fredag er streng faste som vanlig gjennom hele fasten.

Fra 12. desember (Hl. Spyridon) følger vi en streng faste t.o.m. Juleaften, men olje og vin kan spises på lørdager og søndager.

Gresk tradisjon
Fra 15. november til 12. desember er fisk, olje og vin tillatt hver dag bortsett fra onsdag og fredag (streng faste som vanlig), men ikke kjøtt, egg eller melkeprodukter.

Fra 12. desember (Hl. Spyridon) følger vi en streng faste t.o.m. Juleaften, men olje og vin kan spises på lørdager og søndager.


Russiske kirkekalendere følger den hagioritiske tradisjonen, men lekfolk i russisk-ortodokse kirker følger vanligvis det jeg her kaller ”gresk tradisjon”. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start