fredag 7. november 2014

Bønn ved daggry

av Elder Sofroni (Sakharov) av Essex

Evige Konge, Du er uten begynnelse; Du var der før verden ble til. Du er min Skaper, som kalte alt fra intet til live. Velsign denne dag som Du, i Din usigelige godhet, har gitt meg. Ved Din velsignelses kraft, gjør meg til alle tider gjennom den kommende dagen i stand til å tale og handle for Deg, for Din herlighet, i Din frykt, etter Din vilje, med en ren ånd, og med ydmykhet, tålmodighet, kjærlighet, følsomhet, fred, mot, visdom og bønn, oppmerksom på Din tilstedeværelse overalt.

Ja, Herre, i Din rike miskunn, led meg ved Din Hellige Ånd til hver god gjerning og ord, og gi meg å gå for Ditt åsyn i alle mine dager uten å snuble, etter Din rettferdighet som Du har åpenbart for oss, slik at jeg ikke må øke mine overtredelser.

Herre, spar meg i Din store nåde, for jeg omkommer i ondskap; gjem ikke Ditt åsyn for meg. Og når min forvrengte vilje ville lede meg ned andre stier, forlat meg ikke, Min Frelser, men før meg tilbake til Din hellige sti.

Alle hjerter er åpne for Deg, Du Gode, og Du kjenner min fattigdom og min dårskap, min blindhet og min udugelighet, men min sjels nød er også synlig for Deg. Derfor ber jeg Deg: Hør meg i min nød og fyll meg med Din styrke fra det høye. Reis meg opp, som er lammet av synd, og fri meg som er trellbundet av lidenskapene. Helbred hvert skjult sår. Rens meg fra all urenhet på sjel og legeme. Bevar meg fra hver indre og ytre tilbøyelighet som ikke behager Deg og som skader min bror.

Jeg ber Deg: Fastsett meg på Dine forbuds sti, og til mitt siste åndedrag la meg ikke gå vill fra Dine forskrifters lys, så Dine bud må bli min eneste lov i dette og det kommende liv.

Gud, min Gud, jeg trygler Deg om mange og store ting: se ikke bort fra meg. Kast meg ikke bort fra Ditt åsyn på grunn av mine antagelser eller freidighet, men ved Din kjærlighets kraft, før meg på Din viljes vei. Gi meg å elske Deg etter Ditt bud, med hele mitt hjerte, og hele min sjel, og hele mitt sinn, og all min styrke: med hele mitt vesen.

For Du alene er mitt livs hellige beskytter og allmektige vokter, og til Deg frembærer jeg bønn og lovprisning.

Før jeg forlater dette livet, gi meg å kjenne Din sannhet. Bevar mitt liv i denne verden helt til jeg kommer til Deg med sann omvendelse. Ta meg ikke bort midt i mine dager, og når Deg behager Deg å føre mitt liv til dets ende, advar meg om min død, slik at jeg kan forberede min sjel til å møte Deg.

Vær da med meg, Herre, på den store og hellige dag, og gi meg Din frelses glede. Rens meg fra mine synder, synlige og skjulte, fra alle overtredelser gjemt i meg; og gi meg et godt forsvar ved Din forferdelige domstol. 


Amen.
+

Oversatt fra: The Ancient Faith Prayer Book, Chesterton, Indiana: Ancient Faith Publishing, 2014, s.160-2.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start