onsdag 12. november 2014

Det åndelige hjerte

Arkimandritt Zacharia Zacharou

Hjertet er det indre mennesket, vår personlighets kjerne. Der vi kan møte Gud, der vi kan ta vårt frie valg om Ham, det er vår personlighets kjerne. Vi kan ikke finne vårt hjerte ved vår egen innsats. Vi finner vårt hjerte, fordi vå må si at målet ved det kristne liv er for vårt intellekt å forenes med vårt hjerte. For da helbredes vi, vi blir hele og vi kan vende oss mot Gud med hele vårt vesen, og oppfylle på en guddommelig måte budet der Han ber oss om å elske Ham med hele vårt hjerte, hele vår sjel og hele vårt vesen. Vi kan ikke motta Helligånden og kjenne Gud hvis vårt intellekt ikke forenes med hjertet, med vårt eget hjerte. Og dette kan vi ikke oppnå på egenhånd. Intellektet forenes med hjertet kun ved Guds nåde og denne nåden kommer når vi korsfester vårt intellekt med Evangeliets bud, når vi lærer å leve, tenke og reagere i samstemmighet med Evangeliets forskrifter. Intellektet stiger så ned til hjertets dyp og der vender seg til Gud i sin helhet. Det er da mennesker helbredes. Vi kan ikke gjøre dette underet alene, fordi, som Elderen pleide å si, dette er det største underet i universet, i hele verden: foreningen av et menneskets hjerte med Guds Ånd. Det er Guds nåde som hjelper vårt intellekt å forene seg med vårt hjerte, men Gud har gitt oss forskjellige midler ved hvilke å oppnå den, å få denne helbredelsesprosessen til å virke. Ett av disse er Hans hellige navn. Hans hellige navn er bærer av Hans persons energi. Hans nav er tilknyttet Herren Jesu person. Og når vi kaller på Hans navn, kommer Hans tilstedeværelse i oss til live, og ved Herren Jesu navn påkallelse, samler vi sporene av Hans komme i oss. Og ved disse sporene av Hans komme bygges Guds hellige tempel i oss. Det er én vei. Dette er ett middel. Han har også gitt oss sitt hellige Ord. Hans Ord er skapende. Ved skapelsens begynnelse, sa Herren: «La det bli» og det ble til, ved Hans Ord. «Ved Herrens Ord ble himmelen til og ved Hans munns Ånd alle dens makter,» står det i Salmen. Det følger da at Hans Ord er skapende. Så når vi studerer Guds Ord, og, mer enn dette, når vi ber med Guds Ord, blir dette språket vi bruker til å tale med Gud. Gud talte til oss ved sitt Ord og vi ber og taler til Gud ved Hans Ord. Vi lærer Guds språk, og dette språket har en skapende handling, og etterlater spor av Guds komme i våre hjerter. «La Guds Ord leve rikelig i dere,» sier Apostelen Paulus. «Må Guds Ord leve rikelig i dere,» sier han og etterlate disse skapende sporene av Hans komme i våre hjerter. Og det er disse som bygger opp Guds hellige tempel i oss. «Vet dere ikke,» sier Apostelen Paulus, «at dere er Guds tempel og at Guds Ånd lever i dere?» som om det var noe helt alminnelig. Noe helt vanlig. «Vet dere ikke at dere er Guds tempel?» Så Gud gir oss disse midlene samt et enda større et: Den guddommelige eukaristiens Mysterium, Liturgien. Herren talte et hardt ord, som jødene sa, når Han sa at dersom vi ikke eter Hans Kjød og drikker Hans Blod, har vi ikke liv i oss. Så når vi deltar i Eukaristiens Mysterium med ren samvittighet og næres av Hans Legeme og Blod bli dette da vår deltakelse i Guds liv. Vi bytter ut dette korte, dødelige liv mot Guds evige og himmelske liv, og vi bygger Guds hellige tempel i oss. Han har gitt oss flere midler, men jeg har kun nevnt de tre viktigste: Hans Navn, Hans Ord og Hans hellige Legeme som vi deltar i for å ha evig liv.

Oversatt fra en video du kan se her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start