lørdag 15. november 2014

Englands siste ortodokse konge

På 14. oktober 1066, ved Hastings i sør-England, døde Englands siste ortodokse konge, Harald II, i et slag mot Hertug Vilhelm av Normandie. Vilhelm hadde fått velsignelse til å invadere England av den romerske paven Alexander for å føre Den engelske kirke inn i full kommunion med det «reformerte pavedømmet»; for siden 1052 hadde den engelske erkebiskopen … blitt bannlyst og fordømt av Roma som skismatiker. Følgen av normannernes erobring av England var at Den engelske kirke og dets folk ble integrert inn i den heterodokse kirken til den vestlige, pavelige kristendommen som nettopp, i 1054, falt vekk fra kommunion med resten av den Ene, Hellige, Katolske og Apostoliske Kirke, representert av de østlige patriarkatene i Konstantinopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem. Derved tok Den saksiske kirkes nesten 500 år lange historie slutt, deretter fulgt av nedgangen til de enda eldre keltiske ortodokse kirkene i Wales, Scotland og Irland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar