torsdag 6. november 2014

Ikke det du søker

av Sergei Khudiev

Fra tid til annen, hører en spørsmål fra folk som er redde fordi en eller annen fiende ønsker å skade dem. Folk tror at deres helse, arbeid og personlige problemer er direkte tilknyttet dette. De søker etter noen slags hellig gjerning å ta tilflukt til, for å drive bort dette angrepet fra mørkets makter.

Folk spør om det finnes noe slags ikon eller bønn som kan rette på ting. Men en kan ikke rette på ting på denne måten. Kirken har ingen «hvit magi» for å nøytralisere den «svarte.» Dette er ikke skolen for beskyttelse mot de mørke kunster. Kirken tilbyr noe helt annerledes. Ja, den tilbyr også beskyttelse, men ikke helt den folk er på let etter.

Ondskapens åndelige krefter er virkelige, og forskjellige magikere og trollmenn er opptatte nettopp av dette, men deres mål er ikke i det heletatt å skape smålige problemer for deg i jobben eller ditt privatliv. De hadde gjerne gitt deg et rolig liv med hver god ting og nytelse, hvis de kunne oppnå sitt hovedmål, som er din sjels ødeleggelse og dens bortføring fra Gud.

Alle vonde ting på jord er en følge av synd, av å motsi Guds vilje; men dette er en følge som de onde makter ser på som tilfeldig, til og med uønsket. Deres mål er å hindre deg i å begynne din gang på veien mot frelsen, eller å føre deg bort fra denne veien hvis du allerede går på den.

De gode makter – Gud, Hans hellige og engler – søker ikke å befri deg fra smålige problemer skapt av demoner, eller å gi deg helse og rikdommer. Så klart vil et liv i trofasthet til Guds bud som regel være mer vellykket, fredelig og trygt, men det er ikke hovedmålet.

Budskapet Kirken forkynner er mye større en noe vi kunne våge å tenke. Kirken forkynner at Gud ønsker å gi deg – nettopp deg – evig og velsignet liv, fordi du er dyrebar i Hans øyne og fordi Han elsker deg. Han ønsker å føre deg til sitt hus og gjøre deg til en del av Hans familie. Som Evangeliet sier: Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud (Joh. 1:12-13).

Dette budskapet er for digert for oss som er vant med små nytelser og vansker. Ofte hører vi det ikke, forstår det ikke, og selv når vi hører, vender vi bort fra det, men det forblir sant.

Tenk deg en ung tigger, hjemløs, som ber om penger fra forbigående. Tenk deg så at kongen elsket ham, ønsket å gjøre ham til en del av kongefamilien og en arving, å ta ham med til slottet. Han inviterer dem hjemløse gutten, men gutten ønsker ikke å høre om adopsjon eller slottet. Han vil ha noe enklere. Et par mynter. En hamburger. En ølboks. Å bli kvitt andre tiggere som konkurrer med ham. Eller noe den slags, som kanskje gjør livet litte grann bedre. Men kongen ønsker ikke å gi ham dette. Han ønsker virkelig å ta ham med seg til slottet – ikke for å forbedre livet hans litt, men å gi noe helt annet.

Mennesket ender ofte opp som denne tiggeren, som ønsker å be Gud om småpenger. Noe som gjør det jordiske livet litt lettere, eller litt bedre. Men Evangeliet handler om noe annet.

«Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus,» synger Kirken på dens store høytidsdager. Disse er ord fra Hl. Paulus brev til galaterne: For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus (Gal. 3:26-27). Vi kalles til å bli Guds barn. Dette er ikke lett. Et omflakkende liv kan være vanskelig og dystert, det inneholder ingen disiplin, lydighet eller studie, i motsetning til kronprinsens liv. Men Gud tilbyr oss nettopp dette: å bli adopterte av Universets Herre.

Å for å motta denne gaven burde vi gi Ham våre hjerter og overgi våre liv fullstendig til Ham. Det er ikke nødvendig å spørre, «Hvordan for jeg Gud til å løse mine problemer?» Det handler om noe annet: hvordan å sette sin lit til Gud og underkaste seg Ham, å kvitte seg med uteliggerens dyprotede vaner og løgner, bevisste og ubevisste.

Når vi bestemmer oss for å underkaste oss Gud, ser vi våre problemer på en helt annen måte. Noen av dem vil rett og slett forsvinne, mens andre vil bli ting vi lærer fra i vår himmelske Faders skole.

Men dette er vårt valg, og ingen kan tvinge oss til å gjøre det. Selv Gud bestemte seg for ikke å tvinge oss. Han venter alltid på vårt frivillige samtykke. Vi kan nekte, gå vekk til det ytre mørket og bli der for alltid. Nettopp dette er målet til de onde makter – ikke bare å skape småproblemer for oss.

Målet Kirken ble grunnlagt på er å lede oss på veien til frelsen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar