torsdag 13. november 2014

Min sjel, min sjel!


Fra Hl. Andreas av Kretas Store Botskanon
Kontakion i Plagal av 2. Tone
 Min sjel, min sjel, 
stå opp! Hvorfor sover du? 
Enden nærmer seg, 
og du vil overveldes. 
Våkne derfor, 
så Kristus vår Gud sparer deg, 
Han som er alle steder 
og oppfyller alt.

Ψυχή μου, ψυχή μου, 
ἀνάστα, τί καθεύδεις 
τό τέλος ἐγγίζει 
καί μέλλεις θορυβεῖσθαι· 
ἀνάνηψον οὖν, 
ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, 
ὁ πανταχοῦ παρών 
καί τά πάντα πληρῶν.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar