fredag 14. november 2014

Theosis

 av Abbed Tryfon

Den ortodokse kirke godtar ikke dogmet om opprinnelig synd slik det blir fremstilt i Vesten, men dette betyr på ingen måte at vi ikke behøver gjenfødelse. Vi ortodokse, som de tidlige Kirkefedrene, tror at vi kun arver følgene fra Adams synd, ikke hans skyld. Det kalles Opprinnelig Synd fordi synden til våre første foreldre, Adam og Eva, førte til at vi arvet død, sykdom og en tilbøyelighet mot ondskap. Kristi død på korset har sin kraft, ikke i et tilfredsstillende offer, men i seieren over dødens makt. Døden nedtrampes av Kristi død, og dødens varighet ødelegges ved Kristi oppstandelse. Kristi oppstandelse skapte en måte for oss å bli omvandlet ved kontakt med den levende Gud, og å bli Hans barn ved adopsjon.

Det er ved Hans nedstigning for å forene seg med sin skapelse at vi mennesker blir gitt muligheten til å bli guddommeliggjort, og vår reise inn i hjertet kulminerer i theosis, ved hvilket vi forenes i evig felleskap med den selveste Gud som skapte oss. Hl. Athanasios av Alexandria sa, «Guds Sønn ble menneske, slik at mennesket kunne bli gud.» Og i II Peter 1:4, leser vi at vi har blitt «…deltakere i den guddommelige natur.» Hl. Athansios sier videre at theosis betyr å «bli ved nåde det Gud er i sin natur.»

Med kjærlighet i Kristus,
Abbed Tryfon
 
Oversatt fra: Theosis

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar