onsdag 12. november 2014

Dåp, faste og Nattverd i det 1. århundre (Utdrag fra Didache)

Didache (Διδαχή), som betyr 'Læren', stammer fra det 1. århundre og ble skrevet på cirka samme tid som Johannesevangeliet.7. Dåp - Når det gjelder dåp, skal dere døpe slik: Etter å først ha sagt dette, døp i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn i levende vann. Dersom dere ikke har levende vann, døp i annet vann; og hvis dere ikke kan døpe i kalt vann, døp i varmt. Men hvis dere hverken har dette, hell vann tre ganger over hodet i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Men la døperen faste før dåpen, sammen med den døpte, og alle andre som kan: men du skal be den døpte å faste én eller to dager før.
8. Faste hver onsdag og fredag -  La ikke deres faste være med hyklerne, for de faster på ukens andre og femte dag (mandag og torsdag). Fast heller på den fjerde dagen og Forberedelsen (onsdag og fredag). Be ikke som hyklerne, men i stedet som Herren beordret i sitt Evangelium, slik:
Fader vår, Du som er i himmelen, helliget vorde Ditt navn. Komme Ditt rike. Skje Din vilje, som i himmelen så òg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde. For Din er makten og æren i evighet.
Be slik tre ganger om dagen.
9. Nattverden - Når det gjelder Eukaristien, gi takk på denne måten. Først, til kalken:
Vi takker Deg, vår Fader, for Din tjener Davids druefrukt, som Du åpenbarte for oss ved Din tjener Jesus[1]: Deg være ære i all evighet.
Og om brødet:
Vi takker Deg, vår Fader, for livet og kunnskapen Du åpenbarte for oss ved Din tjener Jesus: Deg være ære i all evighet. Slik dette brutte brødet var utspredt over dalene, og ble samlet og ble ett, so la Din Kirke samles fra jordens ender til Ditt rike: for Din er æren og makten ved Jesus Kristus i evighet.
Men la ingen ete eller drikke av Eukaristien deres hvis de ikke har blitt døpt i Herrens navn; for også om dette har Herren sagt, «Gi ikke det hellige til hundene.»
 
10. Etter Nattverden - Etter dere har spist, gi takk slik:
Vi takker Deg, hellige Fader, for Ditt hellige navn som Du har opprettet i våre hjerter, og for kunnskapen og troen og udødeligheten som Du åpenbarte for oss ved Jesus Din tjener: Deg være ære i evighet. Du, allmektige Hersker, skapte alt for Ditt navns skyld; Du gav mat og drikke til mennesket til nytelse, så de måtte kunne takke Deg; men til oss gav Du åndelig mat og drikke og evig liv ved Din tjener. For alle ting takker vi Deg for Din allmektighet; Deg være ære i evighet. Kom i hu, o Herre, Din Kirke, og frels den fra all ondskap og gjør den fullkommen i Din kjærlighet, og samle den fra de fire vinder, helliggjort til Ditt rike som Du har forberedt for den; for Din er makten og æren i evighet. La nåde komme, og la denne verden gå forbi. Hosianna til Davids Gud (Sønn)! Hvis en er hellig, la ham komme; hvis en ikke er hellig, la ham omvende seg. Maranatha. Amen.
Men la profeten be Takkebønn så lenge de ønsker.
 

14. Søndagsgudstjeneste og syndsbekjennelse - Men hver Herrens dag (søndag) skal dere samle dere, og bryte brødet, og gi takk etter å ha bekjent deres synder, så deres offer må være rent. Men la ingen som er uenig med sin neste komme sammen med dere, før de er forsonet, så deres offer ikke vanhelliges. For det er dette Herren talte: «I hvert sted og til hver tid dere ofre et rent offer; for Jeg er en stor Konge, sier Herren, og Mitt navn er forherliget blant hedningene.»

Hele Didache kan leses på engelsk her.[1] Jesus kalles Guds tjener fordi «Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset» (Fil. 2:7-8).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar