onsdag 29. januar 2014

Hvor gammel er Den ortodokse kirke?

Hvis du er en lutheraner, ble din religion grunnlagt av Martin Luther, en tidligere munk i den romersk-katolske kirke, i 1517.

Hvis du tilhører den anglikanske kirke, ble din religion grunnlagt av Kong Henrik VIII i 1534 fordi paven ikke tillot ham en skilsmisse og nytt ekteskap.

Hvis du er en presbytarianer, ble din religion grunnlagt av John Knox i Skotland i 1560.

Hvis du er en kongregationalist, har din religion sitt opphav hos Robert Brown i Holland i 1582.

Hvis du er en baptist, stammer din religion fra John Smyth, som startet den i Amsterdam i 1606.

Hvis du er en metodist, ble din religion grunnlagt av John og Charles Wesley i England i 1774.

Hvis du er en mormoner, startet Joseph Smith din polyteistiske religion i Palmyra, New York i 1829.

Hvis du tilber med Frelsesarmeen, begynte din sekt med William Booth i London i 1865.

Hvis du er en «Christian Scientist» ser du til 1879 som året da din religion ble grunnlagt av Mary Baker Eddy.

Hvis du tilhører en av de religiøse sektene som heter «Church of the Nazarene», «Pentecostal Gospel», «Holiness Church», eller «Jehovas Vitner,» er din religion en av de hundrevis av nye sekter grunnlagt av mennesker i de siste århundre.

Hvis du er en romersk-katolikk, delte din kirke i den samme rike apostoliske og dogmatiske arv som Den ortodokse kirke i det første årtusen av dens historie, siden de da var én og samme Kirke. Dessverre, brøt den romerske paven med de andre fire apostoliske patriarkater i 1054, ved å endre på Kirkens originale Trosbekjennelse, og ved å anse seg selv som Kirkens universale og ufeilbare overhode.

Hvis du er en ortodoks kristen, ble din Kirke grunnlagt i år 33 av Jesus Kristus, Guds Sønn. Dens tro har ikke forandret seg siden den tid. Vår Kirke er nå nesten 2000 år gammel. Og det er derfor ortodoksien, apostlenes og kirkefedrenes Kirke, kalles den sanne «éne, hellige, katolske og apostoliske Kirke.»
Nyere innlegg Eldre innlegg Start