torsdag 8. januar 2015

Bibellesninger: 1. januar (Kristi Omskjæring & Hl. Basilios den Store)


VESPER

1. Mosebok 17:1-14
Da Abram var 99 år gammel, viste Herren seg for ham og sa til ham: «Jeg er Gud, Den veldige. Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd! Jeg vil slutte en pakt mellom meg og deg og gjøre deg umåtelig stor.» Da kastet Abram seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham: «Se, dette er min pakt med deg: Du skal bli far til en mengde folkeslag. Du skal ikke lenger kalles Abram, men Abraham skal navnet ditt være; for jeg gjør deg til far for mange folkeslag. Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommerne dine fra slekt til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne dine. Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommerne dine til evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.» Så sa Gud til Abraham: «Du skal holde min pakt, både du og etterkommerne dine, fra slekt til slekt. Dette er pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine: Alt av hankjønn hos dere skal omskjæres. Dere skal la forhuden bli omskåret, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. Hvert guttebarn hos dere skal omskjæres når det er åtte dager gammelt, i slekt etter slekt, både de som er født i huset, og de som er kjøpt for penger hos fremmede, slike som ikke er av din ætt. Både de som er født i ditt hus, og de du har kjøpt for penger, skal omskjæres. Slik skal min pakt være en evig pakt på kroppen deres. Men en uomskåret, en av hankjønn som ikke har fått forhuden omskåret, en slik skal støtes ut fra folket sitt; for han har brutt min pakt.»

Salomos Ordspråk 8:22-30
Herren bar meg fram som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg ble født da dypene ikke fantes og de vannrike kildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble jeg født. Han hadde ennå ikke laget jorden og marken og landjordens første støvkorn. Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet, da han ga kraft til skyene der oppe og kildene i dypet fikk styrke, da han satte grense for havet så vannet stanset der han befalte, da han risset opp jordens grunnvoller. Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt.

Visdommens Bok
Den rettferdiges munn taler visdom; menneskenes lepper kjenner nådegaver. De vises munn taler visdom; rettferdighet frir dem ut av graven. Når den rettferdige dør er han ikke uten håp; for en rettferdig sønn fødes til livet, og blant hans goder vil han plukke rettferdighetens frukt. Det lyser stadig for de rettferdige, og de vil finne nåde og herlighet hos Herren. De vises tunge vet hva godt er, og visdom tar sin bolig i deres hjerte. Herren elsker hellige hjerter; mens alle som er hele i sin ferd er velbehagelige for ham. Visdommen er som et strålende lys, den forgår aldri. De som elsker den, får lett øye på den, de som søker den, finner den. Den iler dem i møte som vil lære den å kjenne. Står noen tidlig opp for å møte den, er det ikke spilt møye: Han finner at visdommen sitter rede ved hans dør. Å vie sine tanker til visdommen er fullkommen klokskap. Den som våker for visdommens skyld, blir snart kvitt sine sorger. For den går selv omkring og søker dem som er den verd. Den møter dem på veien og åpenbarer seg vennlig for dem; den kommer dem i møte i alt de tenker. Ondskap vil aldri beseire visdom. Jeg fikk visdommen kjær og søkte den fra jeg var ung. Jeg ville føre den hjem som min brud, jeg ble forelsket i dens skjønnhet.  Den gjør ære på sin edle herkomst ved sitt samliv med Gud, og altets Herre elsker den.  Den er innviet i Guds egen viten, den gir ham råd om hva han skal gjøre. Vil du høste rik erfaring? Visdommen kjenner det som har vært og forutser det som skal komme, den forstår talekunstens vendinger og kan løse gåter, den tyder tegn og varsler og vet hvordan det går til slutt med alt som skjer. Hun er en god rådgiver for alle. For hos henne er udødelighet, og berømthet i hennes ords vennskap. Derfor vendte jeg meg til Herren og bad til ham, av hele mitt hjerte sa jeg til ham: «Du mine fedres Gud, barmhjertige Herre, du som har skapt alt ved ditt ord, og ved din visdom dannet mennesket til å herske over hele din skapning,  du som satte det til å styre verden i hellighet og rettferdighet og til å felle rettskafne dommer,  gi du meg visdommen, den som troner ved din side. Nekt meg ikke plass blant dine barn, for jeg er din tjener og din trellkvinnes sønn. Send den til meg fra din hellige himmel, la den gå ut fra din kongetrone, så den kan arbeide ved min side og lære meg din vilje. For den vet og forstår alt, den gir meg klok veiledning i alt jeg gjør og vokter meg med sin store makt. Et dødelig menneskes tanker duger ikke, våre innfall er så usikre.


ORTHROS

Evangeliet etter Johannes (10:1-9)
Herren sa til jødene som kom til Ham: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.  Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.  Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.

HL. BASILIOS DEN STORES GUDDOMMELIGE LITURUGI

Paulus’ Brev til Kolosserne 2:8-12
Søsken, pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde.

Evangeliet etter Lukas 2:20-21, 40-52
På den tiden dro gjeterne tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start