mandag 27. april 2015

To norske kirkebygg får ikonostas (Templon)

Den ortodokse kirke i Sandnes

Hl. Nikolai menighet i OsloBilder hentet fra f. Serafim Sørensens Facebook profil

f. Nikon: Hvordan finner vi Gud i dag?

lørdag 25. april 2015

25. april - Den hellige apostelen og evangelisten Markus

Den hellige Apostelen og Evangelisten Markus, også kalt Johannes-Markus (Apg. 12:12), var en av de Sytti, og også nevøen til Apostelen Barnabas (11. juni). Han ble født i Jerusalem. Huset til hans mor, Maria, lå like ved hagen Getsemane. Som Kirkens Tradisjon forteller, fulgte han Jesus den kvelden Han led på Korset, med et linklede kastet om sitt bare legeme, og slapp unna da soldatene grep tak i ham (Mk. 14:51-52). Etter Herrens Himmelfart, ble huset til Maria, Markus’ mor, et sted der de kristne samlet seg til bønn og en bolig for noen av apostlene (Apg. 12:12).

Hl. Markus var veldig nær Apostlene Peter og Paulus (29. juni) og Apostelen Barnabas. Hl. Markus var i Selukia med Paulus og Barnabas, og derfra seilte til Kypros. Han gikk over hele øyen, fra øst til vest. I byen Pafos var Hl. Markus et øyenvitne på hvordan Apostelen Paulus hadde blindet trollmannen Elymas (Apg. 13:6-12).

Etter å ha arbeidet med Apostlen Paulus, dro Hl. Markus tilbake til Jerusalem, og så til Roma med Apostelen Peter, som ba ham dra til Egypt, der han ble Kirkens grunnlegger.

Under Apostelen Paulus’ andre evangeliske reise, møtte Hl. Markus ham i Antiokia. Derfra dro han ut til Kypros med Apostelen Barnabas for å forkynne, og så til Egypt igjen, der han sammen med Apostelen Peter grunnla mange kirker, og så også i Babylon. Fra denne byen skrev Apostelen Peter et brev til de kristne i Anatolia, der han omtaler Hl. Markus som hans åndelige sønn (1 Pet. 5:13).

Når Apostelen Paulus ble brakt til Roma i lenker, var Apostelen Markus i Efesos, der Hl. Timoteus (4. januar) var biskop. Apostelen Markus dro med ham til Roma, der han også skrev sitt hellige Evangelium (rundt år 62-63).

Apostelen Markus' etterfølger:
Hans Salighet Theodoros II, den 124. Pave
og Patriark av Alexandria og hele Afrika
Fra Roma dro Hl. Markus igjen til Egypt. I Alexandria la han grunnlaget for en kristen skole, som senere gav oss berømte Kirkefedre som Klemens av Alexandria, Hl. Dionysios (5. oktober), Hl. Gregorios Undergjøreren (5. november), og andre. Med iver for Kirkens guddommelige gudstjenester, sammensatte Hl. Markus Liturgiens ordo for de kristne i Alexandria. [Hl. Markus’ Guddommelige Liturgi bevares i både bysantinsk og koptisk form. I Den ortodokse kirke brukes den bysantinske versjonen av enkelte kloster/menigheter når Apostelen feires den 25. april. I Den koptiske kirke (en av de ikke-khalkedoniske kirkene) er denne liturgien kjent som Hl. Kyrillos av Alexandrias’ Liturgi, siden det var Hl. Kyrillos som oversatte den til koptisk i det 5. århundre, og brukes i Den store fasten før Påske.]

Senere, i sin forkynnelse av Evangeliet, besøkte Hl. Markus også Afrikas indre områder, samt Nektopolis i Libya.

Under disse reisene, mottok Hl. Markus gledelig Helligåndens inspirasjon om å vende tilbake til Alexandria atter en gang for å konfrontere hedningene. Der besøkte han huset til stormannen Anania, hvis hånd han helbredet. Stormannen mottok ham med glede, lyttet med tro til hans historier, og lot seg døpe. Mange andre i den bydelen fulgte Ananias eksempel og ble døpt kort tid etterpå. Dette arget hedningene, som kom sammen for å drepe Hl. Markus. Etter han hørte dette, utnevnte Hl. Markus Anania til biskop, og tre kristne – Malkos, Sabinos og Kerdinos – til prester.

Hedningene angrep Hl. Markus mens han feiret de gudommelige gudstjenestene. De slo ham, dro ham gjennom gatene og hev ham i fengselet. Der ble Hl. Markus gitt å se Herren Jesus Kristus, som styrket ham før hans lidelser. Dagen etter dro en sint folkemengde den hellige Apostelen gjennom gatene på vei til rettsalen. Men Hl. Markus døde underveis med ordene, «I Dine hender overgir jeg min ånd!»

Markuskatedralen i Venezia
Hedningene ville brenne liket til den hellige Apostelen, men når de tente bålet, ble alt mørkt, torden smalt og jorden skalv. Hedningene flyktet i forferdelse, og de kristne tok den hellige Apostelens legeme og la den i en steinkrypt. Dette skjedde den 14. april i år 63. Kirken feirer hans minne den 25. april.

I år 310, ble det bygd en kirke over relikviene til Apostelen Markus. I år 820, når de muslimske araberne hadde etablert sitt styre i Egypt og begynte å undertrykke Den kristne kirke, ble Hl. Markus’ relikvier fraktet til Venezia. [I 1968 returnerte Pave Paulus VI relikviene til Egypt. De oppbevares nå i den koptiske katedralen i Kairo.]

f. Peter Heers - Sekularisme


f. Peter Heers (en amerikansk prest i Hellas) sier noen ord om forskjellen på en sekularisert kristendom, der Gud kun er en del av ens daglige liv, og det sanne kristne liv, der Kristus "er alt, og i alle."

tirsdag 21. april 2015

Hvorfor synger vi Bibellesningene under Liturgien?

Metropolitt Johannes D. Zizioulas

"Å lese en tekst for å forvalte lærdom og moralsk oppbyggelse er noe helt annet enn å lese som en form for lovprisning. I det første tilfellet, er ordene fattet, forstått eller 'tatt til eie' av menneskelig forstand. I det andre tilfellet, utvides ordene (derfor synges de) for at de skulle kunne ta fatt i vår menneskelig forstand og 'ta den til eie'."

Et eksempel på hvordan Evangeliet leses i liturgisk sammenheng (med norsk tekst):


Et par eksempler på hvordan Epistlene leses i liturgisk sammenheng (med norsk tekst):
søndag 19. april 2015

f. Zakarias: Hva er det åndelige hjerte?


lørdag 18. april 2015

f. Zakarias: Bønn som evig skapelse og handling


f. Zakarias - Hvordan kan noen leve et kristent liv i dag?

Finnes det hellige lekfolk i verden?


Metropolitt Athanasios av Lemesos, Kypros, snakker om helligheten han har opplevd utenfor klosterlivet.

f. Zakarias: Mitt kjennskap til Elder Sofroni


Arkimandritt Zakarias Zakarou fra Hl. Johannes Døperens kloster i Essex, England, sier noen ord om klosterets grunnlegger, Elder Sofroni Sakharov, en disippel av Hl. Silouan av Athos


mandag 6. april 2015

En preken om bønn


Geronta Nikon fra Den nye skita på Athos gir oss noen ord om bønn.
Nyere innlegg Eldre innlegg Start