lørdag 21. januar 2017

Daglige tips fra Trooditissa - 20-22av en munk fra Trooditissa-klosteret på Kypros

Tips 20
 Tenk over dagen som har gått
Dersom du ikke ønsker stadig å falle inn i samme feil og samme synder, dersom du ønsker å gjøre fremgang i ditt åndelige liv, gjør det som jeg sier deg: Hver kveld, konsentrer deg og tenk over dagen som har gått, og gi deg selv råd: Hva burde du gjøre i dette tilfellet, hva burde du gjøre i et annet, og hva burde du gjøre dersom det samme skjer deg igjen. Prøv også å HOLDE det du har bestemt deg for å gjøre. Praksis vil vise hvor mye du gagner ved denne daglige regnskapsføringen og ved å følge nøye det din samvittighet vil råde deg.


Tips 21
Når er et problem virkelig et problem? 
Hvis en hendelse eller et “problem” skaper depresjon, tristhet, skuffelse, likegyldighet og fortvilelse, og hvis du mister troens varme og din gode åndelige tilstand på grunn av et “problem”, ja, da er det virkelig et problem, tro du meg!

Dersom et “problem” derimot ikke skaper slikt og du bevarer din åndelige tilstand og tro, da har du absolutt ikke noe problem!

Det virkelige problemet er når du føler de onde bivirkningene beskrevet ovenfor, og ikke selve “problemet.” Hvis du derfor ser på disse som ditt virkelige problem og bekjenner dette til Herren, og ber Ham om å kvitte deg med disse bivirkningene, da kan du være sikker på at alt vil forandre seg, inni deg og rundt deg, og du vil se at dette “problemet” vil endre seg og etter kort tid forsvinne.

Hvis du forstår det jeg sier til deg, vil du også kunne forstå hemmeligheten til de hellige Martyrene, som utholdt all slags pine med lidelsesløshet og glede.

Da vil du også kunne forstå måten Hl. Gullmunn tenkte på, da han frydet seg da han led i eksil, og brukte denne lidelsen til felles gagn, intellektuelt arbeid og virksomhet. Da vil du kunne forstå hans gyldne ord:
Det finnes ikke ondskap i denne verden, bortsett fra synd!


Tips 22 
Ydmykhet
Den ydmyke anser seg selv som lavere enn en dår. På denne måten vil han aldri godta onde tanker om sin neste. En som er ydmyk vil heller aldri godta kjødelige tanker, siden han ikke tror han er verdig noen ting. Disse lidenskapene følger derimot den hovmodige.

Arbeid
Bestem hva som er tilstrekkelig og nødvendig med mat, søvn, arbeid og hvile for ditt biologiske liv, og deretter rett deg fullstendig og ubrutt til det åndelige.  “Min kropp, arbeid så du får føde. Min sjel, våk så du finner frelse!” 

Du finner daglige “tips” på gresk og engelsk på Facebook siden Faith Grants Hope

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start