fredag 20. januar 2017

Internett kan fort bli et djevelens nettav Eldste Athanasios av Stavrovouni


Det er fullt mulig for internett å være nyttig, men kun når det brukes til noe fruktbart og ikke til onskap og synd.

Men det er ikke sjeldent at dette “nettet” (ved vårt syndige og farlige frie valg og bruk) blir et djevelens nett.

Vi gjentar og understreker at dette skjer på grunn av våre egne lidenskapelige og syndige valg.

Det er ikke teknologien i seg selv som har skylden, men på grunn av vårt syndige misbruk av den, blir den lett et middel for det uetiske, og noe som til slutt kan føre mennesket til hver synd, til og med til ateisme.

Hvor mange obskøne tanker og fantasier, hvor mange skamløse gjerninger, hvor mye farlig “kunnskap”, hvor mange fall, hvor mye hor og ekteskapsbrudd som blir begått i sinn, tanke og, til slutt, også i gjerning, begynner fra innflytelsen til det vi ser og hører på internett.

Hvor mye dyrebar tid går tapt fra våre liv, tid som ble gitt oss av Skaperen til riktig, frelsende og hellig bruk! Men mange av oss, lik usle slaver, lar oss ukontrollert trellbinde av sjelsødeleggende “avhengighet” til fristende men katastrofal bruk av teknologi, og sløser både vår tid og våre sjelelige krefter.

Vi hører dessverre om mange onde overtredelser som begås ved internet, fordi vi, ved våre lidenskapelige tilbøyeligheter og valg, gjør et nyttig middel om til et “djevelens nett” (dersom vi, med stor kjærlighet, kan advare ved å kalle det dette)!

Mennesket har dessverre alltid begått synd. Men via internett er det mulig for disse syndene å bli verre, både med hensyn til mangfold og dybde.
[...]
Den vise Forkynneren sier profetisk: Øyet blir ikke mett av å se, og øret blir ikke fullt av å høre” (1, 8). Og nettopp dette skjer nå dessverre i våre dager og fører oss stille til ødeleggelse.

Utdrag fra boken Διδαχή: Περί τοῦ καιροῦ τῆς Ἀποστασίαςστίς μέρες μας καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς ἐξάρσεως τῶν Παθῶν τῆς Ἀτιμίας”, Thessaloniki: Ὀρθόδοξος Κυψελή, 2016, s.19-20, 24.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyere innlegg Eldre innlegg Start